Felsefi Online

Felsefi Online Muhtasar Sözlük 

Bu web sitesi, verdiğim derslere yardımcı olacak materyalleri içermek üzere hazırlanmıştır. Temel olarak bir felsefe sözlüğü işlevi görmesi için tasarlanmış olmakla birlikte, dersler için hazırlanmış ek görsel ve yazılı  kaynakları da içermektedir. Sözlük ve kaynaklar sadece öğrenciler için değil, felsefeye ilgi duyan herkesin kolaylıkla yararlanabilmesi için düzenlenmiştir. Sözlük maddeleri derslerde okuttuğum kitaplarda yer alan terim, kavram ve isimler ile varsa bunları daha iyi açıklamayı sağlayabilecek ek girdilerden oluşmaktadır. Madde tanımlamalarının ise yine derslerde kullanılan materyallerle uyumlu ve sınırlı olacak şekilde kısa ve öz tutulması hedef alınmıştır. Felsefi Online Muhtasar Sözlük, özellikle Türkçede eksikliği duyulan alan terminolojilerine ilişkin güvenilir kaynaklara ulaşma sorununu, kısmen kendi çalışma alanımda ve kendi çevremde çözmeye çalışmak üzere başladığım bir projedir. Her türlü yapıcı geri bildirime ve sürekli gelişime açıktır. 

En Son Yazılar

Felsefe ve Gramer Terimleri 1942

TDK Terim Sözlükleri Daha 1932’de Birinci Dil Kurultayı toplandığında, sözlük çalışmalarındaki terim işlerini yürütmek için “Lugat Islahat Kolu” adı [...]

Go to Top