İng. ve Fr. excommunication Alm. Exkomminikation >> Yunanca aphorizo “sınırdışı etmek, sürgün etmek” fiilinden türemiştir.

Tanım

Dini bir topluluktan uzaklaştırılma, çıkarılma ya da topluluğa üyeliğin sınırlı hale getirilmesine verilen isim. Tarihsel olarak daha çok özellikle Katolik Kilisesi’nden aforoz edilme, çıkarılma anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır.

Ayrıca Bkz.

Katoliklik