İng. anthropological Fr. anthropologique Alm. Anthropologisch // Antik Yunancadan türetilmiştir, anthropos (insan) + logos (bilim)

Tanım

Yunancada insan anlamına gelen anthropos ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiş olan antropoloji (Tr. insanbilim; Es.T. beşeriyet) alanına ilişkin anlamına gelecek şekilde kullanılanan sıfat. İnsanbilimi, insanın kökenini ve gelişimini araştıran alana verilen isimdir. // Bu sıfat bazen kimi anlatılarda çok genel anlamıyla insana özgü olan anlamında da kullanılır.

Ayrıca Bkz.

anthropos
antroposentrik