İng. fire Fr. feu Alm. Feuer > Ön Hint-Avrupa dillerinden Antik Yunancaya “πῦρ” (pur) olarak geçen kelime eski ingilizcedeki fȳr’a, oradan da fire ve feu kelimelerine dönüşmüş gibi görünüyor.

Tanım

Herakleitos ‘a göre, evrenin temel maddesidir. Tüm varolanların ilk temeli ve tüm karşıtların içinde eridiği birliktir.İlk elden bu arkhe modeli, Miletli filozoflarınkini takip ediyor gibi görünürse de, temelde onlardan ayrılır. Bunu daha iyi anlayabilmek için Herakleitos’un bir başka önemli kavramı olan akış kavramını da göz önünde bulundurmak gerekir. Buna göre, Herakleitos’un ateşi, Miletli filozofların kalıcı, değişmeyen tözler olan anamaddeleri (arkhe’leri) yerine, sürekli değişim ve akış içinde olan evrenin, kendisi de bir süreç olan ve her şeyi yakıp geçerken kendisi tükenmeyen ana maddesi olan ateştir.

Ayrıca Bkz.

arkhé
akış