İng. barbarian tribes of Europe (Avrupanın barbar kavimleri) Fr. Les peuples barbares Alm. Barbarenstämme

Tanım

4.yy’da Roma İmparatorluğu’nu yıkan ve Doğu Avrupa ile Karadenizin kuzeyinde yerleşik olan halklara Romalıların verdiği isimdir. Bunlar arasında Ostrogotlar (Doğu Gotları), Vizigotlar (Batı Gotları) ve Vandallar sayılabilir. Bu kavimlerin bir kısmı sonradan kuzeye yönelip başka halklarla da birleşmiştir (Ör. Angles kavmi İngiltere’de Saksonlarla birleşmiştir vb.). Kuzey Avrupa menşeili bu Hint-Avrupalı topluluklara kültürel ve dilsel benzerlikleri yüzünden Germen/Cermen kavimleri de denir. Bunlar Roma sonrası kendi kültürleriyle harmanladıkları antik kültürün taşıyıcıları ve modern Avrupa’nın kurucuları olmuşlardır.

Ek Bilgi

Macit Gökberk’te bu kavimlerden Ortaçağ döneminin siyasal-kültürel arkaplanı anlatılırken bahsedilir: “Avrupa’da Eski Dünyanın yıkıntıları içinde, antikçağın kültür değerlerini ele alıp ilerisi için kurtaran Kilise olmuştur. Barbar kavimlere – Roma ve Cermen kavimlerine – antik bilimi benimsetme işinde din çıkış noktası yapılmıştır.”

Ayrıca Bkz.

Batı Roma İmparatorluğu
Antik Roma