Tr. sonsal Es. T. Badi > Lat. a (‘-den gelen’ anlamında) + posteriori (sonradan, ardından) birleşiminden

Tanım

Deneyden çıkan ve/ya deneye, deneyime bağlı olan bilgi türünü tanımlamak üzere kullanılan Latince ifade.

Ek Bilgiler

TDK (1942) Sözlüğü’nde günümüz Türkçesinde karşılık olarak sonsal kelimesi önerilmiş olmakla birlikte, genel olarak, tıpkı diğer dillerde de olduğu gibi, Latince orijinal ifade felsefe çalışmalarında yerleşmiş görünmektedir.

Ayrıca Bkz.

a priori