Fr. ve Alm. Adiaphorie  Es. T. Kemâl-i Lakaydî (İFE)> Yunanca adiophoron kelimesinin çoğul hali. A (” -sız anlamında: olumsuzluk veren Yunanca ön ek“) + diaphora (“fark ya da ayırıcı özellik)

Tanım

Kayıtsız kalınan, aldırış edilmeyen anlamına gelen Eski Yunanca kelime. Özellikle Stoik Felsefede, ahlaki bir erdemi ya da erdemsizliği olmayan durum ya da şey. Kynikler Okulu kurucusu Antisthenes’e göre yaşamın yegane amacı mutluluktur. Ahlaki açıdan ne değerli ne de değersiz olan sağlık, güzellik, lüks, şan, şeref gibi şeyler ise kayıtsız kalınacak, aldırış edilmeyecek şeylerdir, yani adiaphora’dır.

Ayrıca Bkz.

Kynikler Okulu
apatheia