İng. reason Fr. raison Alm. Vernunft Lat. Ratio // Kelime dilimize Arapçadan geçmiştir.

Tanım

Bu maddenin açıklaması için Bkz. Us .

Ayrıca Bkz.

us
usçuluk