İng. anthropological materialism Fr. matérialisme anthropologique Alm. anthropologischer Materialismus

Tanım

Ek Bilgi

Her ne kadar “antropolojik materyalizm’in kökeni 19.yy Alman düşünürlerine ve özellikle de Marxizme kadar geri gidiyorsa da, Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi kitabında bu ifadeyi kullanış tarzı aslında kelime anlamıyla ele alınmış ve insanın Descartesçı bir tarzda tasvirini vermeye çalışıyor gibi duruyor. Zira, ” [Lamettrie] organik hayat ile ruhi hayatı birbirlerine paralel [görüyor] …., birincisindeki değişikliklere İkincisinin de bağlı olduğunu kabul ediyordu, işte Lamettrie’nin antropolojik materializmine bu anlayış çıkış-noktası olmuştur. Bir yandan da Descartes’ ın mekanist doğa felsefesini benimseyen Lamettrie, bu felsefe tutarlı olarak sonuna kadar götürülürse, doğada bir teolojiye hiçbir şekilde yer kalmaz, burada bütün olupbitenler “çarpmalara” bağlanabilir, dolayısıyla geride madde ile onun hareketlerinden başka bir şey kalmaz diye düşünür” şeklinde yazıyor, Gökberk.

Ayrıca Bkz.

antropolojik
materyalizm