Tr. Alternatif bağıntı tasarımları İng. ideas of relation Fr. les idées de relation Alm. Ideen von Relationen

Tanım

Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme isimli eserinde ortaya attığı bir karmaşık (complex) ide türüdür. [Diğerleri, kipler (modes) ve tözler (substances) olarak isimlendirilir.] Locke’a göre, ideler oluşturulurken birbirleriyle ilişkileri içinde kavranırlar. İşte bu ilişkilerin kendisi de insan zihninde ayrı birer ide şeklini alır. Bunları edinirken, basit idelerden farklı olarak, zihin pasif değil aktiftir. Bunlara da, Locke, bağıntı ideleri (tasarımları) ismini verir.

basit ideler
karmaşık ideler