İng. knowledge Fr. connaissance Alm. Erkenntnis , congnition Lat. cognitio Es. T. marifet, malumat (Akarsu) Marifet, bilgi, ilim (İFE) //

Tanım

Herhangi bir meselenin pratik ya da teorik olarak anlaşılıp kavranılmış ve zihinde karşılığını bulmuş haline bilgi denir. Bilgi, pek çok yollardan edinilebilir. Akıl süzgecinden geçirilmemiş hali için belki ham bilgi demek mümkündür. Bu daha çok malumat (informasyon) denilen şeydir. Duyular vb. yoluyla bize iletilen her tür veriyi kapsar. Malumat üzerinde akıl yoluyla gerçekleştirilen sistematik düşünme edimi ve sınıflandırma sonunda ulaşılan daha anlamlı ve olgun veri türüne ise, bilgi demek yerinde olacaktır.

Ek Bilgi

Eski Türkçede bilgi ve malumat arasında bir fark gözetilmiyor gibi dursa da, aslında kimi tanım içeren cümlelerde bir farka işaret ediliyor gibidir: Örn: “Akl-ı bilfiil, akl-ı faâl ki Aristoteles’e göre havâss vasıtasıyla alınan malumâtı tanzim ve tertib etmesi, hüküm vermesi, temyiz, istintâc ve ilmi bina ve inşa etmesi sıfatıyla akıldır.” (İFE)

Ayrıca Bkz.

sistematik
akıl