Tr. Alternatif Bir olan, Bir Varlık İng. The One Fr. L’Un Alm. das Eine Yun. το ἐν (Peters) Es. T. Ahad (Peters) // (İFE) Platon’un Parmenides (Bir Üstüne) isimli diyaloğunu Fransızcadan Eflatun’un Kitâbu’t-Tevhîd’i şeklinde çeviriyor.

Tanım

Parmenides’in, kendi içine kapalı, doğmamış, yok olmayacak, değişmez, bölünmez, yoğunlaşmaz, seyrekleşmez diye tanımladığı ve içinde geçtiği fragmanının gidişine göre Bir, Bir Olan, Bir Varlık şeklinde çevrilen kavramı. Bu kavram en çok esti gar einai ifadesiyle anılır. Platon, Parmenides diyaloğunda Parmenides karakterine Bir Varlık’tan bahsettirir ancak diyaloğun ilerleyen bölümlerinde Parmenides’in kavramıyla Platon’un görüşleri birbirine karışır gibidir. Yine de hem Parmenides’e hem de onun Bir kavramına en çok Platoncular sahip çıkmıştır. Peters’ın aktardığına göre, Platoncu bir eğilim taşımakla birlikte Parmenides diyaloğu, Plotinus’un Enneadlar’ında Timaios dışında en çok alıntılanan eserdir.

Ayrıca Bkz.

Parmenides
yeni Platonculuk