Fr. individualité Alm. Individualitaet Lat. İndividualitas İng. individuality

Tanım

Tek bir insan, bir birey olma veya her tür varoluş için genelden farklı ve ayrı bir tikel olma durumuna işaret eden kelime.

Ek Bilgi

Macit Gökberk, bireylik kelimesini kitabında pek çok kereler kullanır. Üç yerde parantez içinde Fransızca, Almanca ve Latince karşılıklarını da vermiştir. İfade insan için olduğu kadar genel olarak canlılar için ve hatta bir yerde şehir devletlerini tasvir ederken bile kullanılmaktadır.

Ayrıca Bkz.

sosyalizm
liberalizm