İng. United Nations Fr. Nations Unies Alm. Vereinte Nationen // Es. T. — Bu dönemde Birleşmiş Milletler diye bir kurum mevcut değildi. Ancak onun öncülü sayılan ve eski dilde Milletler Cemiyeti ya da Cemiyet-i Akvam (League of Nations) denilen bir uluslararası örgüt vardı (1920-1946). // Birleşmiş Milletler (United Nations) ismi ilk kez dönemin Amerikan Başkanı olan Franklin D. Roosevelt tarafından 1942 yılında kullanılmıştır. (un.org/history)

Tanım

Birleşmiş Milletler, 2. Dünya Savaşı sonrasında, ülkeler arasında gelecekte meydana gelebilecek anlaşmazlıkların yıkıcı bir başka savaşa daha dönüşmesinin önüne geçebilmek adına kurulmuştur. 24 Ekim 1945 yılında San Francisco’da düzenlenen ve 50 ülkenin katılımıyla gerçekleşen uluslararası bir konferansta kurum fiilen hayata geçmiş ve ünlü Birleşmiş Milletler Anlaşması da yürürlüğe girmiştir. 2020 yılı itibariyle 193 üye ülkesiyle aktif olarak uluslararası ilişkilerin düzenlendiği ve yönetildiği dünyadaki en yaygın katılımlı ve en saygın uluslararası kurumlardan biridir.

Ek Bilgi

Macit Gökberk, kitabında Birleşmiş Milletler’den iki yerde bahseder. İlki, Grotius’un “doğal hukuk” kavramının sonradan nasıl Fransız Devriminin “İnsan Hakları Bildirisi”, Birleşmiş Milletler’in ise “İnsan Hakları” doktrinine temel olduğunu söylediği yerdir. İkincisi ise, Kant’ın Daimi Barış isimli eserinden bahsederken, bu eserindeki görüşlerle onu ” ‘Birleşmiş Milletler’ idealini ortaya koyanların başında yer almıştır” diye tanımladığı yerde bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

insan hakları doktirini
İnsan Hakları Bildirisi