İng. Siger of Brabant Fr. Siger de Brabant Alm. Siger von Brabant // Yaklaşık İngilizce okunuşu “Saygır ov Brabınt”

Tanım

Branbantlı Siger (yak. 1240-1284), Ortaçağ filozofudur, yaşamı hakkında pek az ayrıntı bilinmektedir. İsminin doğduğu Felemenk bölgesindeki Brabant Düka’lığından geldiği düşünülmektedir. Skolastiğin yükseliş dönemindeki önemli felsefi akımlardan biri olan ‘Latin İbnirüşdçülüğü’ nün başlıca temsilcisi olarak görülür. Hıristiyanlığın temel öğretilerine ters olduğu düşünülen, Aristotelesçi öncesiz-sonrası evren kavrayışı gibi kimi aykırı görüşleri savunmuştur. Felsefe ve teolojinin, akıl bilgisi ile imanın birbirinden ayrı olduklarını iddia etmiş, bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmek için ise “çifte doğru” teorisini ortaya koymuştur. Paris psikoposu Stephen Tempier’nin ünlü 1277 Kınaması’yla eserlerinin okutulması ve yayımlanması yasaklanan düşünürlerden biridir. Ancak fikirleri bir kez ortaya çıktığı için ilerleyen zamanlarda Skolastiğin son döneminin önemli bir görüşü olarak yayılıp yerleşmiştir.

Ayrıca Bkz.

Latin İbnirüşdçülüğü
çifte doğru