Tr. Alternatif kent soyluluk İng., Fr. ve Alm. bourgeoisie // burjuva (orta sınıf şehirli, kent soylu) kelimesinden türemiş, burjuva sınıfı anlamında genel ad. // Geç Latince burgus‘tan (kale, hisar içi bölge), zamanla eski İng. ve Germen dilinde burg (şehir, ilçe) + -ois (-ile ilgili ya da -de ikamet eden anlamında Fr. son ek) + -ie / -y (karakteristik özelliği veren son ek)

Tanım

16.yy’da şehirlerde yaşayan ve vatandaşlık haklarına sahip olan kişileri tanımlayan burjuva kelimesinden türemiştir. 17. ve 18.yy’da şehirlerde ticaret ile uğraşan ve kar odaklı çalışıp yaşayan kişilerin ve bunların oluşturduğu toplumsal bir tabakanın ismi haline gelmiştir. Bu tanımıyla burjuvazi, o güne kadar hakim, yönetici sınıf olan aristokrasinin de bir tür rakibi ve alternatifi olarak ekonomik gücü ve ayrıcalıklarıyla söz sahibi haline gelmeye başlayan bir toplumsal tabakaya dönüşmeye başlamıştır. Zamanla, Marksizmin de etkisiyle, kapitalist sınıf anlamına gelecek şekilde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu şekliyle burjuvazi, üretim araçlarına sahip olan ve ücretli işçi sınıfı olan proletarya’nın patronlarından oluşan bir sınıf olarak olumsuz anlamda görülmeye başlanmıştır.

Ek Bilgi

Gökberk’te burjuvazi değil, burjuva ifadesi yer alır. O da Marx’tan bahsedilen kısa bir bölümde, “Sınıflar arasındaki çatışma en yüksek, en son noktasına burjuva ile proleterya arasındaki kesin savaşta ulaşmıştır” cümlesi içindedir.

Ayrıca Bkz.

aristokrasi
proleterya