İng. animism Fr. animisme Alm. Animismus Lat. animismus Es. T. ervahiye > Lat. anima (can, ruh, soluk) + -ism ‘den gelmektedir. Bu kelimenin ifade ettiği düşünceyi ilk geliştiren İngiliz antropolog Edward Burnett Taylor’dır (1832-1917). Ancak Tylor kelimeyi, 18.yy başlarında geliştirdiği bir bilimsel teoride animismus olarak kullanan Alman kimyager Georg Ernst Stahl’tan ödünç almıştır.

Tanım

Türkçe’de animizm şeklinde de kullanılan dinsel görüş veya öğreti. İnsanlar dışında kalan tüm doğal nesnelerin de ruha sahip olduğunu savunan dinsel görüş. Animizm insanlık tarihi açısından din düşüncesinin ortaya çıkışının erken evresinin bir unsuru olarak kabul edilir. Bu açıdan ilkel dinsel bir görüş olarak ifade edilir. Ancak ilkel ifadesi burada şüphesiz ilksel anlamına gelmektedir.

Ek Bilgi

Macit Gökberk’te animist şeklinde sıfat haliyle kullanılıyor ve sadece Kepler’den bahseden bir paragrafta geçiyor.

Ayrıca Bkz.

dirimselcilik
tümtanrıcılık